top of page

BOUWBEGELEIDING

Dutch Style heeft veel ervaring met het uitvoeren en begeleiden van bouwprojecten. Overleg met de (bouwkundig)architect en de onderaannemers vereist kennis van zaken, kennis die wij in huis hebben.

 

Dutch Style kan de begeleiding verzorgen vanaf het moment dat een architect de eerste schetsen maakt tot en met de oplevering.

Door het opstellen van een helder plan van aanpak, een planning en het maken van duidelijke afspraken met de diverse partijen, kan Dutch Style er voor zorgen dat het bouwproces soepel verloopt.

 

Tijdens de uitvoering zal er intensief worden samengewerkt met de diverse partijen, dit alles onder leiding van Dutch Style. Er zullen diverse overlegmomenten worden ingepland, zodat u steeds weet wat de stand van zaken is.

Build the future, Renovate the present, Restore the past!
bottom of page